Κεφάλαιο 2 - Πραγματικοί αριθμοί


§2.1  ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

·  Τετραγωνική ρίζα 1§2.2  ΑΡΡΗΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ§2.3  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ