Κεφάλαιο 3 - Μέτρηση κύκλου


§3.1  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ

·  Εγγεγραμμένες γωνίες 1§3.2  ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ

·  Κανονικά πολύγωνα 1§3.3  ΜΗΚΟΣ ΚΥΚΛΟΥ

·  Μήκος κύκλου 1§3.4  ΜΗΚΟΣ ΤΟΞΟΥ

·  Μήκος τόξου 1§3.5  ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

·  Εμβαδόν κυκλικού δίσκου 2

·  Εμβαδόν κυκλικού δίσκου 1§3.6  ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ