Κεφάλαιο 4 - Περιγραφική στατιστική


§4.1  ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ§4.2  ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ§4.3  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ§4.4  ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ§4.5  ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ - ΔΙΑΜΕΣΟΣΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ